Sullenly Carrying Powder - The Biggest Whitman Pennies Can Buy.

Varumärket får oss att må bra

Är vara och varumärke samma sak? Är det varan eller varumärket vi köper? Är det varan eller varumärket vi betalar för? Vi är inte bara kunder, vi är konsumenter. Och konsumerande är vår tids viktigaste uppgift. Vi konsumerar varor men samtidigt köper vi livsstil. Det gör vi genom att välja varumärken som bekräftar oss. Rätt varumärke identifierar oss med en livsstil eller personlighet vi vill ha och får oss att känna oss vackra, coola, viktiga. Det får oss att må bra, helt enkelt. Varan är en produkt, men varumärket är en "etikett" som berättar en historia och det är vad den etiketten står för som vi betalar när vi köper dyra märken. Varan skulle ha ett lägre pris utan märket.