Sullenly Carrying Powder - The Biggest Whitman Pennies Can Buy.

körkort göteborg

Att ta körkort i göteborg är kanske inte det allra lättaste med tanke på hur trafiksituationen ser ut, med massor av bilar, bussar, mc-förare, mopedister, cyklister, gångtrafikanter och inte minst de förhatliga spårvagnarna som plöjer fram som skenande buffelhjordar i sina spår. Spåren är nog för att förvirra en och det är verkligen svårt att se var man får och inte får köra bil och inte. Min dotter skulle ta körkort i Göteborg, eftersom det är hennes stad, men nu bor hon i Stockholm så nu måste hon ta körkort i Stockholm i stället. Där finns det åtminstone inga spårvagnar.